Dataskydd

Dataskyddspolicy SKIDATA

För SKIDATA AG, DVR-nr 0343013
Untersbergstraße 40, 5083 Grödig/Salzburg, Österrike

är skyddandet av personuppgifter viktigt. SKIDATA bedriver verksamheten i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och i enlighet med EU:s dataskyddslag i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT L 281 per 1995-11-23, 31 ff.

1. Personuppgifter
SKIDATA registrerar inga personuppgifter om användaren (t.ex. namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser) via sina webbplatser, om inte användaren frivilligt uppger sådana uppgifter (t.ex. genom registrering eller undersökningar) eller på annat sätt gett sitt medgivande till detta eller om tillämpliga lagar om dataskydd tillåter detta. I den mån det är möjligt att ange personuppgifter på SKIDATAs webbplatser, handlar det om användaruppgifter för de syften som nämns nedan.

2. Syfte och ändamålsenlig användning
SKIDATA samlar in följande användaruppgifter för respektive nämnda syfte:

 • Användarnamn – för att ge åtkomst, så att du själv kan ändra dina uppgifter
 • E-postadress – för att kunna skicka glömda inloggningsuppgifter och aktuell information
 • Ort – för att bestämma i vilken region annonsen/länken registrerades
 • Födelsedatum (om detta uppges frivilligt) – för att erhålla demografiska data om våra användare och optimera erbjudandet till vissa åldersgrupper
 • Bakgrund/intressen eller andra frivilliga uppgifter samlas in för att underlätta intressenternas kommunikation och skapa personliga budskap. (Dessa uppgifter behöver inte anges utan är helt frivilliga. Varje användare kan bestämma fritt vilka uppgifter han eller hon vill ange.)
 • Lösenord och användarnamn – för att du ska kunna logga in i systemet och på så sätt få tillgång till utökade funktioner

Programvaran på SKIDATA-webbplatsen lagrar av tekniska skäl all information som du frivilligt uppger via formulär (t.ex. när du registrerar dig, lämnar kommentarer o.s.v.). Detta gäller i synnerhet länkar, kommentarer, användarnamn, e-postadresser, lösenord (dessa krypteras och kan varken avkodas av oss eller tredje part utan kriminell begåvning) och övriga frivilliga uppgifter och innehåll som du medvetet förmedlar. Det står dig fritt att ange påhittade uppgifter. Vid missbruk av vårt erbjudande, angrepp eller publicering av olagligt innehåll överförs de angivna uppgifterna enligt domstolsbeslut.

Information/e-postmeddelanden som förmedlats via kontaktformuläret lagras dessutom på en lokal dator med hjälp av ett e-postprogram (för att vi ska kunna dokumentera kommunikationen och snabbare ge svar på frågor). SKIDATA raderar dessa e-postmeddelanden omedelbart på skriftlig begäran.

Serverloggdata (loggfiler)
Av tekniska skäl lagrar och samlar innehavaren av den här webbplatsen automatiskt in serverloggdata som förmedlas via din webbläsare:

 • Operativsystem
 • Webbläsartyp/-version
 • Referent (webbadressen till den sajt via vilken du hamnade hos oss)
 • IP-adress (spamskydd, tydlig identifiering)
 • Klockslag för ditt besök

Uppgifterna som lagras av servern hänförs inte till några fysiska personer. Loggdata raderas automatiskt efter 14 dagar resp. efter en statistisk analys. Vi ber om förståelse för att serverloggdata är absolut nödvändiga för en säker och skyddad webbplats. Vidare använder SKIDATA och deras dotterbolag världen över den här informationen för att undersöka webbplatsens popularitet och förbättra dess kapacitet och innehåll.

Cookies
Webbplatsens innehavare resp. programvaran som är installerad på servern använder cookies. Cookies är textfiler som innehåller inloggningsinformation och som t.ex. gör det möjligt för dig att automatiskt logga in i systemet och på så sätt få tillgång till utökade funktioner (t.ex. utan att behöva ange lösenordet). Cookies sparar enbart din inloggningsinformation och kan inte orsaka några skador på din dator. I datorns användarprofil kan du själv ange hur länge cookies ska lagras, och du kan när som helst själv radera cookies på datorn. Cookies är tekniskt nödvändiga för att det ska gå att verifiera dig som inloggad användare.

Sociala plugin-program
På SKIDATA-webbplatsen är sociala plugin-program (”plugin-program”) integrerade som härstammar från de sociala nätverken facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, google.com, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) och twitter.com, som drivs av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”).

Plugin-programmen känns igen på Facebook-knappen (http://developers.facebook.com/docs/plugins/), Google +1-knappen (https://developers.google.com/+/web/+1button/) och Twitter-knappen (https://about.twitter.com/resources/buttons).

När du klickar en gång på någon av ovan nämnda knappar godkänner du att det här plugin-programmet används och aktiverar därigenom detta. Utan ditt godkännande upprättas ingen anslutning till något socialt nätverk.

Om ett eller flera plugin-program är aktiva får de sociala nätverken i fråga information om att du har besökt SKIDATA-webbplatsen med din IP-adress. När du klickar på en knapp medan du är inloggad på ditt användarkonto kan du länka innehållet på SKIDATA-webbplatsen till din profil. Därigenom kan respektive socialt nätverk hänföra besöket på SKIDATA-webbplatsen till ditt användarkonto. SKIDATA vill härmed påpeka att SKIDATA som webbplatsens operatör inte erhåller någon information om innehållet i de uppgifter som lämnas eller hur de används av de sociala nätverken.

Syftet med och detaljerad information om datainsamlingen och den vidare användningen och analysen av data genom de sociala nätverken samt dina därmed förbundna personliga rättigheter och kontrollfunktioner och inställningsmöjligheter för att skydda ditt privatliv, kan du läsa om på webbplatserna för Facebook (www.facebook.com/policy.php), Google (https://www.google.com/policies/privacy/) och Twitter (https://twitter.com/privacy). Under dessa länkar hittar du också detaljerad information om vilka slags personuppgifter som lagras samt hur och i vilket syfte de används.

Om du är medlem i Facebook, Google eller Twitter och inte vill att dessa ska samla in dina uppgifter via vår webbplats och koppla samman dem med ditt användarkonto, måste du avaktivera plugin-programmet eller logga ut från ditt konto innan du besöker SKIDATA-webbplatsen. Det kan hända att du även behöver radera lagrade cookies lokalt hos Facebook, Google och Twitter.

Säkerhet
SKIDATA vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten radering, ändring eller förlust och mot otillåten spridning eller otillåten åtkomst.

Rätt till information
Du har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter som lagras om dig, deras ursprung och mottagare samt syftet med lagringen. Kontakta oss skriftligt via kontaktuppgifterna på utgivarsidan. För att erhålla information måste du kunna identifiera dig som den personen (som information ska lämnas ut om), resp. kunna styrka att du är berättigad att erhålla information om tredje person.

Nyhetsbrev – abonnera/avbeställa/ändra/vidarebefordra
För att kunna få SKIDATAs nyhetsbrev behöver du ange följande uppgifter: kön, förnamn, efternamn, e-postadress, företag och land. Om en läsare inte skulle vilja ha SKIDATA-nyhetsbrevet längre kan han eller hon när som helst avbeställa det genom att klicka på länken ”Unsubscribe” som finns i nyhetsbrevet. Kontaktprofilen och informationen i denna kan också ändras eller raderas genom ett klick på länken ”Change Profile” i nyhetsbrevet. Om en läsare skulle vilja rekommendera SKIDATA-nyhetsbrevet till en vän/kollega behöver SKIDATA dennes namn och tillhörande e-postadress.

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som genereras av denna cookie överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder den här informationen till att analysera hur du använder webbplatsen, till att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter åt webbplatsinnehavarna och till att skaffa fram andra tjänster som förknippas med användningen av webbplatsen och av internet. Google förmedlar också eventuellt den här informationen till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje person bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer inte på något sätt att associera din IP-adress med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställning i ditt webbläsarprogram; vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på den här webbplatsen fullt ut. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till bearbetningen av de uppgifter som samlats in av Google på det sätt som beskrivits ovan och i det syfte som beskrivits ovan. Insamlingen och lagringen av uppgifterna kan när som helst bestridas avseende framtida förhållanden.

Med hänsyn till diskussionen om användning av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi upplysa om att den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()” och att IP-adresser därför endast behandlas i kortform, för att utesluta att de kan hänföras direkt till en person.

Kontakt: se Kontakt