Verbeter de klanttevredenheid met plausibele CSR-strategieën

Verbeter de klanttevredenheid met plausibele CSR-strategieën

Markus Arch3 minuten lezen

Sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn essentieel - niet alleen ecologisch, maar ook economisch. Aanbieders van parkeerfaciliteiten hebben veel mogelijkheden om hun bedrijf maatschappelijk verantwoord te maken en tegelijkertijd hun klanten betere diensten te verlenen.

 

Een verschuiving in de verwachtingen van de consument


Klimaatverandering en een groeiend bewustzijn voor sociale problemen beïnvloeden onze beslissingen in toenemende mate. Het zijn immers niet alleen individuen maar ook bedrijven die geacht worden ecologisch en sociaal verantwoord te handelen. De "groene" inspanningen van bedrijven worden gewoonlijk onder de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geschaard.


MVO-trends in verschillende sectoren


MVO wordt nog steeds belangrijker. Het gerenommeerde Tijdschrift Forbes meldt bijvoorbeeld dat MVO relevanter is dan ooit. Onderzoek bevestigt dit, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een studie gepubliceerd in het Open Journal of Business and Management. Het effect is het meest zichtbaar in de voedingsindustrie. Denk bijvoorbeeld aan het groeiende aantal regionale biologische merken en bijbehorende reclamespots die ons informeren over duurzaam ondernemen. Maar de groeiende vraag naar plausibele MVO-strategieën treft alle bedrijfssectoren en -modellen - ook de exploitanten van parkeergarages. 

 


Het verband tussen MVO en parkeergelegenheid


Waarom? De belangrijkste reden is dat sociale verantwoordelijkheid een mentaliteit is die alle gebieden van het leven doordringt. Als klanten steeds meer naar hun voedsel- en energieleveranciers kijken om aan duurzame en sociale eisen te voldoen, doen ze dat ook bij het zoeken naar een parkeerdienst. De trend naar parkeerfaciliteiten als mobiliteitshubs voor last-mile-parking en park-and-ride is ook deels een gevolg van de toenemende behoefte aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord gedrag.

SKIDATA ontwikkelt voortdurend nieuwe digitale oplossingen die papieren tickets, en daarmee het bijbehorende papier- en plasticafval, vervangen. Bovendien helpt het opwaarderen van parkeerfaciliteiten tot mobiliteitshubs voor stedelijke en gemengde mobiliteit ook om deCO2-uitstoot te verminderen en de ecologische voetafdruk te verbeteren. Dankzij AI-ondersteunde navigatie voor aangesloten auto's kunnen automobilisten direct naar beschikbare parkeerplaatsen in garages rijden, zonder op zoek te hoeven gaan naar een plekje. Dit bespaart files op straat en ondersteunt de visie van een gezond milieu. Het aanbieden van EV-laden is een andere factor die helpt bij het opbouwen van het merkimago van de parkeerexploitant als ecologisch ingestelde dienstverlener. 


Kansen voor parkeerexploitanten via MVO


MVO kan een uitdaging zijn voor parkeerexploitanten, maar met deze uitdaging komt een enorme kans, omdat ecologische en economische doelstellingen elkaar niet noodzakelijkerwijs uitsluiten. Gerichte MVO-strategieën kunnen namelijk de klanttevredenheid verhogen en tegelijkertijd de dienstverlening verbeteren. Dat komt omdat de vraag van klanten naar maatschappelijke verantwoordelijkheid nieuwe manieren opent voor exploitanten van parkeergarages om hun merkidentiteit te positioneren en hun klanten een toegevoegde waarde te bieden. 

 

green-city-street-1910x1000


Hoe uw parkeergarage ecologisch verantwoord inrichten 


Er zijn tal van manieren om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar MVO-strategieën met een hoge geloofwaardigheid. Zij omvatten maatregelen zoals de overschakeling van papieren tickets naar elektronische toegangsrechten via kentekenherkenning om papierverspilling tegen te gaan. Of een naadloze integratie van EV-laadstations in de infrastructuur van parkeerfaciliteiten om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar duurzame e-mobiliteit. Verantwoordelijkheid moet echter niet alleen worden waargenomen, maar ook worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld met moderne marketingmethoden direct bij de ingang.


De toekomst van duurzame parkeervoorzieningen


Samengevat: De vraag van het publiek naar meer duurzaamheid heeft ook gevolgen voor de exploitanten van parkeergarages. Dit kan een uitdaging zijn, maar vooral een kans. De parkeergelegenheid van de toekomst zal namelijk dienen als een mobiliteitsknooppunt met een breed scala aan diensten voor zijn klanten. En wie in staat is deze diensten duurzaam te implementeren, zal een hogere mate van klanttevredenheid en loyaliteit kunnen bereiken.


SKIDATA's inzet voor MVO


Bij SKIDATA zijn we ons er natuurlijk van bewust dat MVO een populair modewoord is. En zonder de juiste actie erachter blijft MVO inderdaad niet meer dan een holle frase. Daarom onderneemt SKIDATA acties om de interne MVO-maatregelen. Bovendien is SKIDATA als lid actief betrokken bij de volgende organisaties: Energy Efficiency Act, Environmental Services Salzburg en RESPACT - Oostenrijkse ondernemingsraad voor duurzame ontwikkeling. SKIDATA heeft zich in 2021 ook aangesloten bij ecovadis, een op technologie gebaseerd platform voor duurzaamheidsranglijsten. 

Laatste Blogs

SKIDATA: Van ticketgebaseerde systemen naar AI-gebaseerde mobiliteit

Lees meer

Hoe de Mobility Suite van SKIDATA stedelijk parkeerbeheer eenvoudig maakt

Lees meer

De rol van SKIDATA in de ontwikkeling van geavanceerde mobiliteitshubs

Lees meer

SKIDATA's API geïntegreerde oplossingen - een revolutie in bezoekersbeheer

Lees meer

Hoe kentekenherkenning parkeerbetalingen verandert

Lees meer