let's

welcome

Singelgrachtgarage Amsterdam

Singelgrachtgarage - Marnix Amsterdam

Ondergrondse mobiliteitshub: Parkeren onder water in hartje Amsterdam
 
In antwoord op de stedelijke groei in Amsterdam, met een toename van woningen en kantoren, heeft de stad besloten duidelijke grenzen te stellen aan het aantal op straat geparkeerde auto's. Recentelijk is er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de realisatie van een ondergrondse parkeergarage onder de Singelgracht, met een totale capaciteit van 800 parkeerplaatsen. Bovengrondse parkeerfaciliteiten zijn succesvol verplaatst naar deze ondergrondse locatie, waardoor bewoners en bezoekers nu letterlijk onder water parkeren. Dit heeft geresulteerd in een herwonnen leefruimte op straat, die nu wordt benut voor groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers. Deze slimme aanpak bevordert een duurzame en leefbare stedelijke omgeving.

Projectoverzicht

Automatische toegang voor vergunninghouders via kentekenherkenning.
Geoptimaliseerd betaalproces voor bezoekers: Cashless, veilig en snel.
Betrouwbare toegang voor voetgangers dankzij de inzet van geavanceerde deurlezers.

Amsterdam kampt met de uitdaging van stedelijke verdichting en de beperkte beschikbaarheid van ruimte. De toenemende drukte op de wegen vormt een aanzienlijke uitdaging in relatie tot de leefbaarheid, mobiliteit en parkeren. Door een strategische aanpak worden parkeergarages geoptimaliseerd, uitgebreid en er wordt geïnvesteerd in P+R-faciliteiten aan de randen van de stad om de parkeerdruk op straat te verminderen. Uniek aan de Singelgrachtgarage - Marnix is de ligging onder de Singelgracht. Hierdoor worden auto's aan het zicht onttrokken, wat niet alleen positieve effecten heeft op de levenskwaliteit en luchtkwaliteit, maar ook op het imago van de stad.

Singelgrachtgarage - Marnix Amsterdam
Singelgrachtgarage - Marnix Amsterdam
Ongeveer 80% van de capaciteit van deze parkeergarage is gereserveerd voor vergunninghouders, terwijl 10% van de parkeerplaatsen is voorzien van een elektrische laadpaal. Om verkeersopstoppingen op straat te minimaliseren én een soepele verkeersdoorstroming te waarborgen, is het essentieel dat zowel vergunninghouders als betalende bezoekers moeiteloos de garage betreden en gemakkelijk hun weg vinden. De garage is uitgerust met geavanceerde kentekenherkenningstechnologie, waardoor zowel vergunninghouders als bezoekers frictieloos parkeren én betalen. Bovendien wordt de actuele bezetting van de parkeerplaatsen 'live' weergegeven op informatieborden van de gemeente, waardoor een vlotte en efficiënte parkeerervaring wordt gegarandeerd.

Amsterdamse parkeergarages zijn verbonden met het landelijk Servicehuis Parkeren- en Verblijfsrechten (SHPV). Dit is een digitaal platform voor het ontsluiten en afhandelen van parkeer- en verblijfsrechten en heffingen, waarmee vergunningen worden uitgegeven op kenteken. Vergunninghouders krijgen via kentekenherkenning automatisch toegang tot een garage. Met een parkeervergunning voor bewoners van Amsterdam Centrum, Oost, West, Zuid of Zuidoost mag in bepaalde gebieden ook geparkeerd worden in een parkeergarage. Hierdoor vloeien parkeren op straat en in de garage naadloos in elkaar over. Voetgangers betreden de Singelgrachtgarage door eenvoudigweg hun kenteken in te voeren in de deurlezer, dat is nog eens een warm welkom.
Singelgrachtgarage - Marnix Amsterdam

Feiten & Cijfers

Naam project Singelgrachtgarage - Marnix
Stad Amsterdam, Nederland
Installatiedatum 2024
Capaciteit / Parkeerplaatsen 800
Vereiste Kentekenherkenning, koppeling SHPV-NPR, deurlezer, cashless betalen, koppeling meldkamer
Uitgevoerde oplossing SKIDATA Connect; geautomatiseerde autorisatie en betaling op kenteken, centrale meldkamer oplossing
Technologie Software as a Service (SaaS) Parkeermanagementsoftware, AI-Kentekenherkenning

Laatste Blogs

SKIDATA: Van ticketgebaseerde systemen naar AI-gebaseerde mobiliteit

Lees meer

Hoe de Mobility Suite van SKIDATA stedelijk parkeerbeheer eenvoudig maakt

Lees meer

De rol van SKIDATA in de ontwikkeling van geavanceerde mobiliteitshubs

Lees meer

SKIDATA's API geïntegreerde oplossingen - een revolutie in bezoekersbeheer

Lees meer

Hoe kentekenherkenning parkeerbetalingen verandert

Lees meer

Laten we in gesprek komen hoe we kunnen samenwerken!

Contact ons