Gegevensbescherming
 • Home
 • Gegevensbescherming

SKIDATA-gegevensbeschermingsbeleid 2013

SKIDATA AG, DVR-nr. 0343013
Untersbergstraße 40, 5083 Grödig/Salzburg, Oostenrijk

Voor SKIDATA is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke prioriteit. SKIDATA neemt bij haar activiteiten de toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht, evenals de Europese voorschriften inzake gegevensbescherming zoals vastgelegd in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 11 november 1995, blz. 31 e.v.).

1. Persoonsgegevens
Op de websites van SKIDATA worden geen persoonlijke gegevens van gebruikers vastgelegd (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen), tenzij gebruikers deze vrijwillig verstrekken (bijv. door zich te registreren of een schriftelijke vraag te stellen), anderszins akkoord gaan met het verstrekken van die gegevens of indien de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming het verzamelen daarvan toestaan. Als een website van SKIDATA de mogelijkheid biedt om persoonsgegevens in te voeren, zullen deze uitsluitend worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden.

2. Doeleinden en gebruik voor de bestemde doeleinden
SKIDATA verzamelt de volgende gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikersnaam – om toegang tot de website te creëren, zodat u gegevens zelf kunt wijzigen
 • E-mailadres – om kwijtgeraakte login-gegevens en actuele informatie te sturen
 • Locatie – om de regio te bepalen met het oog op de schermweergave of een link
 • Geboortedatum (mits vrijwillig verstrekt) – om demografische gegevens te verkrijgen over onze gebruikers en om aanbiedingen af te stemmen op bepaalde leeftijdsgroepen.
 • Er worden biografische gegevens, interesses of andere vrijwillige informatie verzameld om de communicatie te vergemakkelijken en te personaliseren. (Deze gegevens zijn niet verplicht, maar geheel vrijwillig. Iedere gebruiker kan zelf beslissen welke gegevens hij of zij verstrekt.)
 • Wachtwoorden en gebruikersnamen worden gebruikt om het inloggen op het systeem alsook het gebruik van aanvullende functies op de website mogelijk te maken.

Om technische redenen wordt alle via formulieren vrijwillig verstrekte informatie opgeslagen (bijv. tijdens registratie, bij het opsturen van opmerkingen, enz.). Het betreft hier met name links, opmerkingen, gebruikersnamen, e-mailadressen, wachtwoorden (die door ons worden versleuteld en niet door ons of derden kunnen worden ontcijferd zonder criminele bedoelingen), alsook vrijwillige informatie die u weloverwogen verstrekt. U mag ook fictieve gegevens verstrekken. In het geval van misbruik, cyberaanvallen of de publicatie van illegaal materiaal zullen de verzonden gegevens in opdracht van de rechtbank worden verstrekt.

Informatie die via het contactformulier/e-mail wordt verstrekt, wordt bovendien opgeslagen op een lokale PC met een e-mailprogramma (dit is bedoeld om berichten overzichtelijk bij te houden en sneller te reageren op vragen). SKIDATA zal deze e-mails op schriftelijk verzoek verwijderen.

Loggegevens van de server (logfiles)
Om technische redenen worden de loggegevens van de server die door uw browser worden doorgegeven automatisch verzameld en opgeslagen door de beheerder van de website:

 • Besturingssysteem
 • Browsertype/versie
 • Verwijzende site (URL van de website die u gebruikte om ons bij ons te komen)
 • IP-adres (bescherming tegen spam, unieke identificatie)
 • Tijdstip van uw bezoek

De op de server opgeslagen gegevens kunnen en zullen niet aan een natuurlijke persoon worden gekoppeld. Na 14 dagen worden de logfiles automatisch gewist of gewist na een statistische analyse. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de loggegevens van de server absoluut noodzakelijk zijn voor de veiligheid en de bescherming van deze website. SKIDATA en haar internationale dochterondernemingen gebruiken deze informatie verder om de aantrekkelijkheid van hun websites vast te stellen en de doeltreffendheid en de inhoud daarvan te verbeteren. 

Cookies
De beheerder van de website en de daarop geïnstalleerde software maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met login-informatie die onder meer zorgen voor automatische login op het systeem en meer geavanceerde functionaliteiten mogelijk maken. (bijv. toegang zonder wachtwoord). Cookies slaan alleen uw login-informatie op en kunnen geen schade aan uw computer toebrengen. U kunt de bewaartermijn van cookies zelf bij de gebruikersinstellingen op uw computer bepalen; cookies kunnen op ieder gewenst moment van uw computer worden verwijderd. Cookies zijn technisch vereist om u als ingelogde gebruiker aan te merken.

Social Plug-Ins
De website van SKIDATA maakt ook gebruik van zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van de sociale netwerken (“Sociale Media”) facebook.com, dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”); google.com, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA (“Google”); en twitter.com, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).

Deze Plugins kunt u herkennen aan de Facebook-knop (developers.facebook.com/plugins), de Twitter-knop (https://about.twitter.com/resources/buttons) en de Google +1-knop (https://developers.google.com/+/web/+1button/).

Door op een van de genoemde knoppen te klikken, activeert u de overeenkomstige Plugin en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik daarvan. Zonder uw toestemming zal er geen verbinding met sociale media tot stand worden gebracht.

Als één of meer van de Plugins geactiveerd zijn, worden de overeenkomstige sociale media geïnformeerd dat u de website van SKIDATA hebt bezocht, inclusief uw IP-adres. Als u op een knop van een sociaal netwerk klikt terwijl u ingelogd bent op uw gebruikersaccount bij dat netwerk, kunt u de inhoud van de website van SKIDATA koppelen aan uw profiel op het sociale netwerk. Dit biedt het betreffende sociale netwerk de mogelijkheid uw bezoek van de website van SKIDATA toe te wijzen aan uw account bij dat sociale netwerk. SKIDATA wijst erop dat zij als aanbieder van de website de inhoud van de doorgegeven informatie niet kent, noch de bestemming die daaraan wordt gegeven door sociale media.

Informatie over het doel en de wijze van gegevensverzameling en de verdere aanwending en analyse van de gegevens door de sociale media en uw overeenkomstige rechten, controle- en instellingsmogelijkheden vindt u in de privacyverklaringen van Facebook (www.facebook.com/policy.php), Google (https://www.google.com/policies/privacy/) en Twitter (https://twitter.com/privacy). De genoemde links bieden gedetailleerde informatie over het soort persoonsgegevens, het gebruik en de doeleinden daarvan.

Als u lid bent van Facebook, Google of Twitter en niet wilt dat zij uw gegevens via onze website verzamelen en deze gekoppeld aan uw gebruikersaccount bewaren, zult u de Plugin moeten uitschakelen en/of moeten uitloggen op het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt. Mogelijk zult u ook lokaal bij Facebook, Google of Twitter opgeslagen cookies moeten wissen.

Veiligheid
SKIDATA treft technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering, wijziging of verlies, alsook tegen ongepaste doorgifte of ongeoorloofde toegang.

Recht op informatie
U hebt recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvanger daarvan, alsook het doel van de bewaring daarvan. Neem hiertoe contact met ons op via de contactgegevens die op de pagina met juridische informatie staan vermeld. Om informatie te krijgen, moet u zichzelf identificeren (als degene over wie gegevens moeten worden verstrekt) of vaststellen dat u gemachtigd bent om informatie over een derde partij te ontvangen.

SKIDATA-nieuwsbrief
Door u aan te melden voor een van de nieuwsbrieven of voor de uitnodigingen voor evenementen (Nieuwsbrieven) geeft u aan dat u de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen (inclusief het privacybeleid van SKIDATA) en hiermee akkoord gaat. U kunt de gebruiksvoorwaarden altijd raadplegen via https://www.skidata.com/en/data-privacy/.

Uw abonnement beheren
Om de nieuwsbrieven te ontvangen, moet u de volgende gegevens verschaffen: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf en land. Lezers die de nieuwsbrieven niet langer willen ontvangen, kunnen zich op ieder moment afmelden door te klikken op de link "Opzeggen", die in iedere nieuwsbrief is opgenomen, of een e-mail sturen naar news@skidata.com.

Privacy
Er kan persoonlijke informatie over u worden verzameld met als hoofddoel om u op de hoogte te houden over SKIDATA. Uw persoonlijke informatie zal worden verwerkt door MailChimp, een e-mailmarketingbedrijf gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp voldoet aan de veilige-havenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp garandeert dat zij zich houdt aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe. Het gebruikersprofiel en de daarin opgenomen informatie kan ook worden gewijzigd of verwijderd door te klikken op de link "Profiel wijzigen" die deel uitmaakt van iedere nieuwsbrief. Als de lezer van een nieuwsbrief deze wil doorsturen naar een vriend of collega vraagt SKIDATA om diens naam en e-mailadres.

Wanneer we nieuwsbrieven sturen, houden we soms bij wie de e-mails openmaakt en wie op de links klikt. We doen dat om de doeltreffendheid van onze e-mailcampagnes te meten en de inhoud voor specifieke klantsegmenten te verbeteren. Voor dit doeleinde voegt MailChimp 1x1 gif's aan de e-mails toe (ook wel webbakens genoemd). Webbakens maken het mogelijk informatie te verzamelen over het moment waarop u de e-mail opent, over uw IP-adres, het soort browser of e-mailprogramma dat u gebruikt, evenals vergelijkbare gegevens. We willen er met name op wijzen dat het systeem het IP-adres traceert.

Vrijwaringsverklaring
De nieuwsbrieven en de inhoud daarvan worden uitsluitend voor informatiedoeleinden aangeboden en beogen niet volledig te zijn of adviezen te geven. Hoewel SKIDATA haar uiterste best doet om goed onderbouwde informatie te bieden, biedt zij geen garanties noch doet zij toezeggingen of andere uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of andere aspecten van de informatie die in de nieuwsbrieven wordt geboden.

De nieuwsbrieven kunnen links of verwijzingen naar de websites van derde partijen bevatten. SKIDATA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die websites. De bezoeken en het gebruik van die websites zijn voor uw eigen risico. Links worden alleen gemakshalve opgenomen. De vermelding daarvan impliceert geen enkele goedkeuring of aanbeveling van onze kant. SKIDATA garandeert niet dat materiaal dat kan worden geraadpleegd in of via de nieuwsbrieven vrij is van virussen, fouten of andere schadelijke codes. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen, schade of letsel die voortvloeien uit het openen van de nieuwsbrieven of de onmogelijkheid om deze te openen, uit de ontvangst van eventuele codes of uit het gebruik dat u maakt van de informatie die in of via de nieuwsbrieven wordt geboden.

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het verstrekken van juiste en nauwkeurige gegevens wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven van SKIDATA en dat eventuele fouten bij het invullen of opsturen van uw gegevens kunnen leiden tot problemen bij de bezorging van een nieuwsbrief.

SKIDATA heeft het recht om uw abonnement naar goeddunken op ieder gewenst moment op te schorten of te annuleren. Als u zich zelf wilt afmelden voor de nieuwsbrief, raadpleeg dan de bovenstaande sectie “Uw abonnement beheren”.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Oostenrijkse recht van toepassing. U onderwerpt zich onvoorwaardelijke aan de rechtsmacht van de Oostenrijkse rechter. Hoewel Oostenrijkse nieuwsbrieven ook buiten Oostenrijk kunnen worden verspreid of geraadpleegd, staat SKIDATA er niet voor in dat de inhoud aan de wetgeving van andere landen voldoet. Als u een nieuwsbrief buiten Oostenrijk ontvangt, bent u zelf geheel verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving en voor uw gebruik van de inhoud van de betreffende nieuwsbrief.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen bij het analyseren van de manier waarop gebruikers de website gebruiken. De informatie die door cookies over uw gebruik van de website wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres), zal aan Google worden doorgegeven en door haar op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te  stellen over de activiteit op de website en andere diensten te leveren met betrekking tot de activiteit van de website en het gebruik van internet. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in haar bezit zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. U wordt er echter op gewezen dat indien u dit doet u mogelijk niet alle functionaliteiten van deze website kunt benutten. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de genoemde doeleinden. U kunt te allen tijde toestemming weigeren voor de verdere verzameling en opslag van gegevens.

Met betrekking tot het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij graag opmerken dat deze website bij het toepassen van Google Analytics de extensie "_anonymizelp()" gebruikt, zodat alleen een verkorte versie van het IP-adres wordt verwerkt om anonimiteit te garanderen.

Over ons: zie Contact