let's

welcome

people and social responsibility

welcome-lady-810x580

Ethiek

Onze gedragscode vormt de basis van de samenwerking binnen ons bedrijf - het verduidelijkt de verantwoordelijkheden die we hebben tegenover elkaar, tegenover klanten, partners en gemeenschappen. Het bestrijkt gebieden als corruptie, belangenverstrengeling, fraude, het witwassen van geld en concurrentiebeperkende praktijken. Onze Gedragscode rust op drie pijlers:

  • Interne controles (COSO) voor de ethische afhandeling van orders om omkoping en corruptie te voorkomen
  • Wij bevorderen en verwachten gedrag volgens onze richtlijnen voor veiligheid op de werkplek
  • ITS100 IT Bewustzijnstraining Beveiliging
sourcing-810x580

Gezondheid & Veiligheid

SKIDATA's holistische benadering op het gebied van gezondheid en voordelen ondersteunt werknemers in hun fysieke en mentale welzijn. We hebben een groot aantal veiligheidsrichtlijnen opgesteld met de nadruk op veiligheid op de werkplek, ergonomische werkplekken en beschermingsmaatregelen. Wij bieden uitgebreide gezondheidsdiensten voor werknemers, zoals een bedrijfsarts, preventieve medische controles, massagetherapeut, griepprikken of psycholoog. Een gespecialiseerde veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat aan alle wettelijke en reglementaire vereisten wordt voldaan.

Het bedrijf ondersteunt sportactiviteiten van werknemers om de lichamelijke gezondheid en teamgeest te bevorderen: Voetbalteam, bubbelvoetbaltoernooi, ijshockeyteam of de business-runs om er maar een paar te noemen.

Tijdens de COVID-19-tijden in 2020 werd er een brede opzet van veiligheids- en beschermingsmaatregelen voor onze werknemers geïntroduceerd in onze kantoren en in het veld. Uitgebreide Work@Home opties en maatregelen om ouders te ondersteunen met kinderopvang tijdens lock-down-fasen werden toegekend.

happy-family-810x580

Arbeid

Bij SKIDATA combineren we een bedrijfscultuur gebaseerd op partnerschap, sociale voordelen en gezinsvriendelijke werktijden. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan persoonlijke behoeften en om werk en privé-/gezinsleven in balans te brengen, biedt SKIDATA haar werknemers flexibele werktijden (vertrouwenswerktijd), mobiel werken (vertrouwenswerkplek), evenals deeltijdmodellen en de aankoop van één extra vakantieweek per jaar. Mobiel werken verruimt de mogelijkheden van flexibel werken met betrekking tot de werkplek (extra vertrouwenswerkplekken), wat ook bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot door minder woon-werkverkeer.

Voor ouders heeft SKIDATA verschillende aanbiedingen voor ouderschapsverlof en staat open voor individuele oplossingen. We werken momenteel aan een ouderinitiatief om de behoeften van ouders volledig te begrijpen en er beter aan tegemoet te komen. Voor oudere werknemers zijn er opties om het pensioen langzaam in te voeren in plaats van een harde stop. Er zijn verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een bedrijfspensioenplan, speciale ziektekostenverzekeringen, voedselsubsidies voor lokale restaurants en speciale voorwaarden voor lokale handel en diensten.

people-social-responsibility-810x580

Leren & Training

Interne mogelijkheden voor e-learning, training en opleiding bieden een breed scala aan mogelijkheden om persoonlijke vaardigheden te verbeteren en uit te breiden. We hebben nieuwe e-learning content gelanceerd: In totaal zijn er ongeveer 1300 nieuwe cursussen afgestemd op de behoeften van bedrijven en werknemers.

In totaal waren er in 2022 1,3 externe, niet SKIDATA-specifieke trainingen per werknemer. In de toekomst willen we e-learnings nog meer inzetten om de reiskosten te verlagen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Om de ontwikkeling van hun werknemers te ondersteunen, biedt SKIDATA trainingsprogramma's voor veel verschillende loopbaantrajecten en opleidingsdoelen:

  • Voor technici om het expertniveau te bereiken
  • Digitale formaten voor interne verkooptrainingen en -bijeenkomsten
  • Voor alle geïnteresseerde werknemers: Security Talks, Expert Talks (in TED-talk-formaat), Train de Trainer-programma met industriespecifieke knowhow
  • Professioneel schoolprojectwerk
  • De kloof tussen onderwijsinstellingen en de praktische werkomgeving overbruggen door stagiairs van universiteiten & vakscholen te ondersteunen
  • Bieden van bachelor & master thesis projecten
wheel-chair-810x580

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie

SKIDATA zorgt ervoor dat haar oplossingen en diensten zo toegankelijk en inclusief mogelijk zijn. Producten zoals onze geautomatiseerde betaalautomaten zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten van verschillende landen en bieden ook een AFILS-hoortoestel. Die aanpak maakt "toegang tot alles voor iedereen" mogelijk, maar vereist enorme ontwikkelingsinspanningen en optiediversiteit. Dit betekent dat alle installaties onder normale bedrijfsomstandigheden toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap, zodat zij de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid hebben om zich te verplaatsen, toegang te krijgen tot de gebouwen en apparatuur, de apparatuur te gebruiken, hun weg te vinden, te communiceren en te profiteren van de diensten waarvoor de faciliteit ontworpen is. Mensen met een handicap moeten dezelfde toegangsvoorwaarden genieten als valide mensen, of, waar dit niet mogelijk is, toegangsvoorwaarden bieden van een gelijkwaardige gebruikskwaliteit.

Let's discuss how we can work together

Contact