Tillträdeslösning EasyBoarding.Gate

Den innovativa tillträdeslösningen EasyBoarding.Gate – förstklassig ombordstigning

Gör det möjligt för gästerna att stiga på gondolen säkert och utan stress. Den nya innovativa tillträdeslösningen, EasyBoarding.Gate, minskar antalet nödstopp och gondolen kan åka med optimal hastighet och kapacitet.

Stressfri påstigning

  • Tack vare det självförklarande vägledningssystemet med trafikljus och statusindikeringar kan bara så många passagerare som gondolen har kapacitet för beträda respektive ingångsportal. På så sätt undviks trängsel i påstigningsområdet och påstigning kan ske utan stress. Dessutom minskar ljudnivån på stationen märkbart.

Minskat antal nödstopp

  • Genom reglerade förlopp och en avlastning av påstigningsområdet undviks incidenter och därmed nödstopp. Gondolen kan köras med högsta effektivitet.

Nöjdare personal och kunder

  • Den automatiska tillförseln av personer minskar invisningen genom liftpersonalen som istället kan koncentrera sig på att ta hand om kunderna. Resultatet är en stressfri arbetsdag och nöjda kunder.

Enkel integrering

  • Systemet är flexibelt och tar både hänsyn till nya konstruktioner och kan utan problem integreras i befintliga gondolbanor. EasyBoarding.Gate kan användas som en fristående lösning eller tillsammans med ett tillträdessystem.

Datablad

Här hittar du en översikt över all viktig information som du kan ladda ned.