Freemotion Control md-freemotion-control-monitor.jpg

Hanteringsprogramvara för skidområden och bergbanor

Manövrering och övervakning med Operator.Services

Så ser framtiden med Operator.Services ut: med SKIDATAs effektiva hanteringsprogramvara får servicemedarbetaren en överblick över de utspridda enheterna på skidområdet. Statusen hos enheterna som ingår i nätverket kan kontrolleras i realtid och visas på en instrumentpanel. Operatörspersonalen ser direkt var det behövs ett ingripande.

Hanteringsprogramvaran sweb ger snabbhet och flexibilitet

sweb® (SKIDATAs webbaserade tjänster) är enskilda SaaS-moduler för hantering av skidområden och bergbanor, som kan kombineras individuellt efter behov. Allt du behöver är ett tillträdessystem och en Internetanslutning. 
Fördelarna är uppenbara: med de olika försäljningskanalerna ökar du din omsättning. Den operativa verksamheten kan styras fjärrledes och alla data och all information är alltid tillgängliga var du än är.

Få fart på affärerna: hanteringsprogramvaran sweb® tar åtkomsten till en helt ny dimension.