Flex.Gate Application faa-flex-gate-application-he.jpg

Partenaires de SKIDATA

Les solutions de SKIDATA se caractéristent par la possibilité de connection ouverte et flexible de produits de partenaires. La coopération fructueuse avec nos partenaires permet à nos clients de pouvoir offrir les meilleures solutions tout en tenant compte des aspects régionaux.

Current list of qualified ticket partners

Nedanstående partner erbjuder system som är kompatibla med SKIDATAs datamedier.

Partner Huvudkontor FlexSpace
Assa Abloy Global Solutions Norge rtc-certificte

Partner sorterade efter kvalificeringsdatum.

SKIDATA rekommenderar dig att enbart använda kvalificerade partnersystem. Dessa partner arbetar enligt SKIDATAs uppsatta kvalitetsstandarder. Den löpande kvalitetskontrollen garanterar en konstant hög kvalitet. SKIDATA rekommenderar att du också testar hur samspelet mellan SKIDATAs biljetter och partnersystem fungerar under projektspecifika förhållanden. Hur väl SKIDATAs biljetter fungerar beror mycket på kvaliteten hos de icke-SKIDATA-system som används. SKIDATAs garanti gäller inte för skador på SKIDATA-biljetter som orsakas av system som inte uppfyller SKIDATAs specifikationer.