let's

welcome

milieubeleid

SKIDATA's milieubeleid

SKIDATA verandert de wereld van het verwelkomen van mensen. Dit zakelijke doel wordt bereikt met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en dus ook milieuverantwoordelijkheid als kern van het SKIDATA DNA. Ten eerste door het te verankeren in onze visie om klanten, partners en bezoekers op een duurzame manier met elkaar te verbinden, wat duidelijk zichtbaar is in de kernprocessen van SKIDATA. Ten tweede door Sociale Verantwoordelijkheid, met name het aspect om ons milieu te beschermen, in onze bedrijfswaarde CARE te verankeren. Ten derde, door het creëren van bewustzijn en het geven van kwaliteitsonderwijs op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan SKIDATA-werknemers.

SKIDATA streeft naar een voortdurende verbetering van het milieubeheersysteem. SKIDATA zet zich ook in voor de bescherming van het milieu en het vermijden van milieueffecten en zorgt ervoor dat wettelijke verplichtingen en vereisten worden nageleefd.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze oplossingen, met speciale aandacht voor productontwikkeling en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in onze waardeketen. Van de levensduur van onze producten en het evalueren van hun koolstofvoetafdruk, tot het instellen van reductiemaatregelen, SKIDATA's productportfolio ondersteunt onze klanten en hun klanten bij het verminderen van hun impact op het milieu. Daarnaast verwachten wij van onze leveranciers dat zij de effecten van hun bedrijfsactiviteiten beheren en hun eigen ecologische voetafdruk verkleinen.

SKIDATA streeft er ook naar om de SKIDATA-locaties koolstofvrij te maken door de Corporate Carbon Footprint te evalueren, door afval te verminderen en te scheiden, door het energieverbruik te minimaliseren en hernieuwbare energie te gebruiken, en door maatregelen te implementeren om scope 3-emissies te verminderen.

Laten we in gesprek komen hoe we kunnen samenwerken!

Contact ons