event_access.png

Entrésystem

Investeringssäkerhet genom bekväma och tillförlitliga entrésystem

SKIDATAs entrésystem ger dig:

 • bästa komfort åt besökarna genom perfekt separering och ett förebyggande av fusk
 • högsta kapacitet, vilket minskar kötiderna för gästerna
 • passerläsare med lång livslängd, sofistikerad biljettförsäljning och förfalskningssäkra datamedier
 • stort urval av läsare, biljettyper och medietyper

Förstklassiga passerläsare

Varje dag kommer uppemot 35 miljoner människor världen över i kontakt med SKIDATA-produkter. SKIDATA-tillträdet imponerar med bästa komfort tillsammans med perfekt separering och ett förebyggande av fusk. Tack vare vändkorsen får bara en person i taget tillträde, samtidigt som biljettens giltighet och riktighet kontrolleras – så snabbt att besökaren inte märker det. 2015 års världsrekord bevisar det: över 2 000 personer passerade SKIDATAS entréläsare på bara en timme!

Det finns en passande entrélösning till varje typ av användning: från den mobila Handheld.Gate och den flexibla och snabba Flex.Gate till portalvändkorset Arena.Gate. Entréläsarna kan även kombineras med SKIDATAs parkeringssystem: med det finns det alltid en ledig parkeringsplats åt gästen och ett skydd mot obehörig parkering av främmande fordon. Oavsett vilket tillträde du bestämmer dig för får du en fantastisk produktlivslängd under alla väderförhållanden tack vare produkternas höga kvalitet och robusthet. Efter önskemål kan SKIDATAs vändkors dessutom utrustas med en patenterad anti-panik-mekanism.

SKIDATAs passerläsare:

 • bästa komfort tillsammans med perfekt separering
 • riktat förhindrande av fusk
 • hög kvalitet och robusthet samt fantastisk produktlivslängd

Många olika biljettyper

Tillförlitlighet och komfort är det som utmärker alla biljettyper: använd RFID-kort och -biljetter, 1D-/2D-streckkoder, Print@Home eller mobilbiljetter precis som du önskar. SKIDATA-datamedier utmärker sig genom högsta säkerhet när det gäller kryptering och data samt bästa prestanda.

SKIDATA-biljettyper:

 • tillförlitlighet och komfort
 • högsta säkerhet när det gäller kryptering och data
 • bästa prestanda

Riktad identifiering av fusk

Förhindra obehörigt tillträde genom identifiering av fusk och öka på så sätt omsättningen. Det här uppnår du med datamediesäkerhet och funktioner som fotografering och Photocompare. Du kan dessutom utnyttja expertisen hos SKIDATAs moderkoncern Kudelski, ett schweiziskt företag som specialiserar sig på digitala säkerhetssystem.

SKIDATAs identifiering av fusk:

 • hög datamediesäkerhet
 • funktioner som fotografering och Photocompare

SKIDATAs tillträdeslösningar: