mountain-access_852x265.png

Tillträdessystem

Investeringssäkerhet genom bekväma och tillförlitliga tillträdessystem

SKIDATAs tillträdessystem ger dig:

 • bästa komfort åt gästerna vinter som sommar genom perfekt separering och ett riktat förhindrande av fusk
 • högsta kapacitet minskar kötiderna för gästerna
 • passerläsare med lång livslängd, sofistikerad biljettförsäljning och förfalskningssäkra datamedier
 • möjlighet att välja från ett stort urval av passerläsare, biljett- och medietyper

Oslagbara passerläsare

Runt 15 miljoner människor världen över kommer dagligen i kontakt med SKIDATA-produkter. SKIDATA-tillträdet ger bästa komfort tillsammans med perfekt separering och ett riktat förhindrande av fusk. Tack vare vändkorsen får bara en person i taget tillträde, samtidigt som biljettens giltighet och riktighet kontrolleras – utan att gästerna störs av kontrollen. Det finns en passande tillträdeslösning för varje typ av användning: från den mobila Handheld.Gate via den flexibla Flex.Gate till den exklusiva Freemotion.Gate. Oavsett vilken tillträdeslösning du väljer får du en oöverträffad produkt med lång hållbarhet, hög kvalitet och robusthet under alla väderförhållanden.

SKIDATAs passerläsare:

 • bästa komfort tillsammans med perfekt separering
 • riktat förhindrande av fusk
 • hög kvalitet och robusthet samt lång produktlivslängd

Många olika biljettyper

Mångfalden gäller även biljettyperna: oavsett om det gäller vinter- eller sommarsportare, fotgängare, skidåkare, kälke eller mountainbike kan du välja mellan RFID-kort och -biljetter, 1D-/2D-streckkoder, Print@Home och mobilbiljetter. Alla SKIDATA-datamedier utmärker sig genom högsta säkerhet när det gäller kryptering och data samt bästa prestanda.

SKIDATA-biljettyper:

 • datamedier för vinter och sommar
 • högsta säkerhet när det gäller kryptering och data
 • bästa prestanda

Riktad identifiering av fusk

Uppnå upp till 5 % högre omsättning med SKIDATA-tillträde genom riktad identifiering av fusk, med datamediesäkerhet och funktioner som Photocompare och storleksjämförelse. Du kan dessutom utnyttja ytterligare expertis hos SKIDATAs moderkoncern Kudelski, ett schweiziskt företag som specialiserar sig på digitala säkerhetssystem.

SKIDATAs identifiering av fusk:

 • hög datamediesäkerhet
 • funktioner som Photocompare och storleksjämförelse

SKIDATAs tillträdeslösningar: