md_optimize.png

Styrning och övervakning

Öka effektiviteten genom riktad optimering av verksamhetsprocesser

Med SKIDATAs styrning och övervakning får du:

  • Enkel och mobil styrning och övervakning av din tillträdeslösning
  • Individuell konfigurering och prissättning
  • Störningsfri drift av din anläggning med optimala underhållsscheman och maximal tillgänglighet genom lokala serviceenheter
  • SKIDATA-experter med praktisk erfarenhet och branschkunskaper garanterar en beprövad kunskapsförmedling genom professionell kundutbildning

Mobil styrning och övervakning

Öka din effektivitet med SKIDATA-lösningen och sänk kostnaderna märkbart. Se till att du och dina medarbetare kan ägna er dyrbara tid åt kunderna och åt att leda affärerna. Med tillträdeslösningens enkla, mobila styrning och övervakning får du inte bara större överblick och kontroll; den minimerar även personalkostnaderna och gör det möjligt att utnyttja medarbetarna på ett riktat och flexibelt sätt. Därutöver får du en individuell och varierad prissättning. Med den kan du snabbt agera utifrån förändrade krav och ge kunderna exakt de erbjudanden de vill ha – utan större insatser från din sida.

SKIDATAs styrning och övervakning:

  • enkel, mobil styrning och övervakning
  • individuell, varierad prissättning

Bästa service

Optimala underhållsscheman och professionell kundutbildning garanterar en störningsfri drift av anläggningen. SKIDATA-experter med praktisk erfarenhet och branschkunskaper garanterar en beprövad kunskapsförmedling, så att du kan få ut mesta möjliga av din lösning. Och om du ändå skulle behöva support kan du när som helst få hjälp av SKIDATAs serviceteam – över hela världen och på plats hos dig.

SKIDATA-service:

  • Underhållsscheman och professionella kundutbildningar
  • Kunskapsförmedling via SKIDATA-experter med praktisk erfarenhet
  • SKIDATA-serviceteam – över hela världen och på plats hos dig