lets-welcome-mobile-access-en.jpg

sweb® Platform: the open System Architecture for Mountain

Digital transformation demands companies to be as flexible as possible. With the cloud-based sweb® Platform, SKIDATA offers you the foundation to fully exploit the full potential of digitalization and to implement new business ideas. The system architecture with its open interfaces and simple integration possibilities makes it possible. Consulting, implementation and service: everything from a single source and at the same time flexible for customer-specific solutions in accordance with the latest technical standards.

sweb.Platform: The open system architecture for mountain

En perfekt tillträdeshantering börjar hemma hos kunden

Perfekt tillträdeshantering spelar inte bara en viktig roll på skidområdet. Den börjar inte först vid kassan på plats, utan hemma hos kunden, när denne till exempel köper biljetter online. Den slutar inte heller med sista utförsåket – värdefull information om skiddagen, bonuspoäng och flera andra fördelar ser nämligen till att den perfekta skiddagen fortsätter.

Den fullständiga lösningen från SKIDATA tar hänsyn både till dina och gästernas behov!

SKIDATAs kundresa: följ med kunden redan från början!

Ta reda på mer

SKIDATAs fullständiga lösning

SKIDATA erbjuder ett brett spektrum av beprövade standard- och kundspecifika lösningar. Den smarta programvaran Freemotion.Logic styr hela din anläggning. Intelligenta och säkra infartssystem möjliggör högsta komfort för kunderna, och professionell data- och rapporthantering ger dig välgrundade indikatorer. Den riktade optimeringen av verksamhetsprocesserna ökar din effektivitet, och ökad omsättning uppnår du med hjälp av en mängd olika marknadsförings- och försäljningskanaler. Den smidiga integreringen av tredjepartssystem garanterar dessutom hög flexibilitet. Den fullständiga lösningen från SKIDATA avrundas med ett innovativt serviceerbjudande.