service.jpg

Tjänster för tillträdessystem

Rätt service vid rätt tidpunkt

SKIDATAs tjänster är anpassade efter dina behov. Vi erbjuder en passande expertservice utifrån projektfasen i fråga:

Beslut – utnyttja fackkunskaperna och erfarenheten hos våra rådgivare och projektingenjörer. Den tekniska och ekonomiska utvärderingen av ditt lösningsbehov är vår styrka.

Genomförande – vi förverkligar ditt projekt friktionsfritt och tar gärna hand om hela projektkoordinationen och dokumentationen.

Drift – SKIDATAs system har utformats och bearbetats med tanke på användningen. Trots detta kan oförutsedda händelser inträffa. Vidta preventiva åtgärder – med ett SKIDATA.Care Pack. Välj de alternativ ur paketet som passar dina behov och betala bara för den service som du verkligen behöver.