efficiency.jpg

En säkerhet som ger optimal service

Din anläggning är en del av affärsframgångarna. En avbrottsfri drift har avgörande betydelse. Vi hjälper dig med detta! Med modulerna i SKIDATA.Care Pack ser du till att ditt system alltid har maximal tillgänglighet. Och det bästa är att du själv kan bestämma vilka tjänster du behöver! SKIDATA.Care Pack är moduluppbyggt, och därför finns det en passande lösning för alla.

Fördelar med ett SKIDATA.Care Pack:

 • En enda överenskommelse om driftrelaterade tjänster
 • Förutsägbar avgift för driftrelaterade tjänster
 • Exakt definierad serviceomfattning: tydligt vilka tjänster som ingår
 • Maximering av systemets tillgänglighet genom förebyggande åtgärder
 • Valbarhet: du väljer bara de tjänster som du verkligen behöver
 • Du får tjänster med mervärde, t.ex. virusskydd

Följande bild visar de enskilda modulerna i SKIDATA.Care Pack*.

*Tillgängligheten för moduler och tjänster beror på den lokala serviceorganisationen.

Beskrivning av modulerna:

Hotline.Care

Du kan nå oss närhelst du behöver!

Välj själv under vilka tider du vill ha garanterad tillgång till SKIDATAs supportteam. Du kan även välja att kunna nå oss utanför normala öppettider – helt efter dina behov.

Prioritization.Care

Högre prioritet för dina supportärenden!

Är en felfri drift hos anläggningen avgörande för affärerna? Behöver fel avhjälpas så snabbt som möjligt? Utifrån modulen Hotline.Care tar SKIDATA garanterat hand om det rapporterade felet inom en viss tid.

Troubleshooting.Care

Täck ditt supportbehov med en fördefinierad kontingent!

Täck kostnaderna för eventuella felavhjälpningsåtgärder eller service i förväg. Dina supportkostnader ingår redan i avtalet.

Connect.Care

Koppla samman till tillträdessystem med SKIDATA-experter!

Du ägnar dig åt din kärnverksamhet – SKIDATA ägnar sig åt ditt passerkontrollsystem. Med Connect.Care erbjuder SKIDATA alternativ för en effektiv support med fjärrövervakning.

 • Uppkoppling på begäran, om ett problem uppstår
 • Säker uppkoppling för ett snabbt och effektivt åtgärdande av fel
 • Fjärrövervakning

Maintenance.Care

Vidta preventiva åtgärder med ett riktat underhåll!

SKIDATA-experternas erfarenhet och exakta underhållsinstruktioner garanterar ett optimalt förhållande mellan kostnad och nytta vid varje underhåll.

 • Löpande rådgivning
 • Maskinvaruunderhåll
 • Programvaruunderhåll

Upgrade.Care

Håll ditt tillträdessystem uppdaterat!

Förutom underhållet av programvaran inom ramen för den befintliga programvaruversionen erbjuder SKIDATA med modulen Upgrade.Care alternativ som gör att din programvara och IT-utrustning alltid innehåller den senaste tekniken.

 • Aktuell programvaruversion inklusive installation
 • Byte av IT-maskinvara med jämna mellanrum

Protect.Care

Förebyggande säkerhetstjänster som förebygger systemavbrott!

Avbrott i systemet på grund av virus! Skadlig programvara på USB-minnen! Dataförlust på grund av skadlig programvara! Med Protect.Care erbjuder SKIDATA tjänster, med vilka du undviker sådana scenarier.

 • Grundläggande säkerhetskontroll som utförs en gång
 • Central virusskyddstjänst

Spare Parts.Care

Vi har en reservdelslösning som passar dig!

Tillgången till reservdelar är viktig för en smidig drift av anläggningen. Bestäm om du vill få reservdelar efter prioritet, eller om du vill att kostnaderna för reservdelar ska ingå i avtalet.

 • Få reservdelar efter tillgänglighet från lokala och centrala lager
 • Reservdelar med prioritet, utbyte i förväg eller låneenhet
 • Fast årspris för reservdelar med alternativet att det ska inbegripa slitdelar

Datablad

Här hittar du en översikt över all viktig information som du kan ladda ned.

Download