Vändkorssystem: Flex.Gate ”Refit” Events

Uppgradering av befintliga system

Uppdatera ditt system med den nyaste tekniken och fortsätt att använda befintlig maskinvara. Den nya Flex.Gate ”Refit” Events döljer ett uppgraderingsbart modulsystem för persontillträde. Det kan enkelt anpassas efter dina behov och är förberett för alla nya biljettgenerationer.

Med Flex.Gate ”Refit” Events uppgraderar du snabbt och bekvämt dina befintliga läsare: display, streckkodsfunktioner och kamera för undvikande av bedrägerier ingår.

Tillbehör

  • Pekplatta: med det här alternativet har du ett perfekt stöd för optimal kundservice och kan bekvämt manövrera och övervaka ingångarna. Realtidsinformation, fritt definierbar knapptilldelning och visning av referensfoton är bara några av pekplattans alla funktioner.
  • Vändkorsadapter: den idealiska lösningen för optimal uppställning och hantering av vändkorssystemet Flex.Gate.
  • Trafikljus: det här perfekta komplementet till Flex.Gate optimerar styrningen av besökarströmmarna och signalerar vändkorsets driftstatus.

Datablad

Här hittar du en översikt över all viktig information som du kan ladda ned.