Flex.Gate Ticket faa-flex-gate-application-ticket.jpg

Passerläsare, vändkors och personsepareringssystem

Friktionsfritt tillträde med personsepareringssystem från SKIDATA

Vid passerkontroller och personseparering står säkerhet och snabbhet i fokus. Våra vändkors och passerläsare garanterar att tiotusentals besökare kan passera ingången friktionsfritt och på kortast möjliga tid.

SKIDATA erbjuder olika vändkors och passerkontrollsystem för olika krav på personseparering: oberoende av konstruktionsmöjligheterna kan separeringssystem och passerläsare installeras individuellt eller när som helst och var som helst utökas med mobila biljettkontrollenheter vid plötsliga besökaranstormningar.

Fullständiga SKIDATA-passerkontrollsystem med vändkors, passerläsare och biljettlösningar garanterar mätbara framgångar!