cashless-payment.jpg

Köp skipass online med Sales.Services

Reservera och beställ skipass online

Kunderna är mobila och nästan alltid online tack vare smartphones. Se till att gå dem till mötes! Sälj skipass och andra produkter via mobila köpsystem. På så sätt minskar du kötiden vid kassorna, ger kunden ökad bekvämlighet och ökar din försäljning med riktad marknadsföring. SKIDATA har tillsammans med Starjack, österrikiska skidanläggningar och Klar & Leiter, skapat en övergripande försäljningsplattform för skipass online

sweb ger snabbhet och flexibilitet

sweb® (SKIDATAs webbaserade tjänster) är enskilda SaaS-moduler som kan kombineras individuellt efter behov. Allt du behöver är ett tillträdessystem och en Internetanslutning.
 Fördelarna är uppenbara: med de olika försäljningskanalerna och köpsystemen ökar du din omsättning. Den operativa verksamheten kan styras fjärrledes och alla data och all information är alltid tillgängliga var du än är.

Få fart på affärerna: sweb tar åtkomsten till en helt ny dimension.