Kunddisplayen till Manual.Cash

Informera dina gäster om pris och belopp att få tillbaka. Den tilltalande kunddisplayen kan dessutom användas till enkel kundinformation, t.ex. hälsningsfras eller datum/tid. Den här produkten kan beställas som tillval till Manual.Cash.

Datablad

Här hittar du en översikt över all viktig information som du kan ladda ned.