RFID-biljetten keytix ”light”

Passerkontroller med RFID-engångsliftkort

Stick in liftkortet keytix ”light” och bege dig till pisten! Beröringsfritt tillträde för dina gäster och långsiktiga fördelar för dig. Med RFID-engångsbiljetten är hanteringen av återtagna liftkort ett minne blott.

Datablad

Här hittar du en översikt över all viktig information som du kan ladda ned.