md-skier.jpg

Affärsmodeller och partner

Tiderna förändras. Är du redo för framtidens lösning för skidanläggningar?

I början var man tvungen att fästa skinn under skidorna för att ta sig upp i bergen. Idag är vintersport någonting annat. Vad händer i morgon? Är du redo för vintersportäventyr som ständigt förändras och gäster med höga krav?

Modern teknik förändrar alltmer hur vi lever och hur vi använder vissa tjänster. Vi bildar nätverk, förväntar oss snabb och personlig service, kräver ett högt tempo och tillförlitlighet. Med beprövade, säkra hostingtjänster stärker SKIDATA din affärsmodell. Du undviker en kostsam uppbyggnad av en egen plattform och drar nytta av expertkunskaper och internationell erfarenhet. SKIDATA ser till att du får tillförlitlig dataöverföring, datalagring och en säker hantering av fakturering och betaltjänster. Vår erfarenhet, säkerhet och teknik ger dig framgång.