POS validation - ticket validation solutions car-cashdesk.jpg

Kunddisplayen till Manual.Cash

Informera dina gäster om pris och belopp att få tillbaka. Den tilltalande kunddisplayen kan dessutom användas till enkel kundinformation, t.ex. hälsningsfras eller datum/tid. Den här produkten kan beställas som tillval till Manual.Cash.