Service
Support and service by SKIDATA car-service.png

Service

The Right Service at the Right Time

Som partner och leverantör av fullständiga lösningar finns vi alltid vid din sida och växer i takt med dina behov, ger dig råd och erbjuder genomtänkta standardlösningar eller kundspecifika koncept. Vi implementerar professionellt din lösning och även tredjepartssystem, ger dig stöd närhelst du önskar i form av bästa service och följer dig genom hela produktens livslängd med genomtänkta uppdateringar och utökningar.

Förstklassig rådgivning

Din verksamhetserfarenhet och våra kunskaper leder direkt till en optimal lösning. Oavsett om det gäller en standardiserad eller kundspecifik lösning rådgör vi med dig och analyserar dina behov så att vi gemensamt kan utveckla en lösning som stimulerar dina affärer.

  • Gemensamma kunskaper för en individuell lösning åt dig.

Perfekt implementering

Med professionell projektledning och detaljerad planering ser vi till att implementeringen blir framgångsrik. Som din huvudkontakt tar vi hand om hela koordinationen av alla intressenter och inblandade parter.

  • Professionell projektledning för din lösning.

Bästa service

Vi ser till att lösningen fungerar smidigt, tillhandahåller uppdateringar och erbjuder dig skräddarsydd service. Du och dina medarbetare får specifik utbildning i hur ni använder systemen på bästa sätt. Vårt team står hela tiden till ditt förfogande för att ge dig perfekt support för din lösning.

  • Pålitligt stöd för din anläggningsdrift.

SKIDATAs expertservice:

SKIDATAs tjänster är anpassade efter dina behov. Vi erbjuder en passande expertservice utifrån projektfasen i fråga.